Chính sách bảo mật

Khi người dùng truy cập và sử dụng website chungcuanlandlakeview.com.vn có nghĩa là người dùng đã đồng ý với các điều khoản bảo mật dưới đây. Vì vậy, trước khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyến cáo người dùng nên đọc kỹ Chính sách bảo mật dưới đây.

Phạm vi thu thập thông tin

Khi người dùng truy cập vào website chungcuanlandlakeview.com.vn, cookie của chúng tôi sẽ tự động thu thập các dữ liệu liên quan đến kết nối Internet của người dùng như các trang web mà người dùng sử dụng trước và sau khi truy cập trang web này.

Ngoài ra, chúng tôi cũng thu thập một số thông tin cá nhân mà người dùng tự nguyện cung cấp vào các cuộc khảo sát của chúng tôi. Thông tin cá nhân có thể bao gồm:

  • Tên tài khoản
  • Email
  • Số điện thoại liên hệ

Mục đích sử dụng thông tin

Thông tin thu thập từ trang web này sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

  • Là cơ sở dữ liệu để nâng cấp trang web và trải nghiệm của người dùng trên trang web
  • Kịp thời giúp đỡ người dùng khi gặp sự cố
  • Lập cơ sở dữ liệu trong quá trình chăm sóc và tư vấn cho người dùng

Phạm vi sử dụng thông tinChính sách bảo mật

Tất cả thông tin người dùng thu thập từ trang web được sử dụng trong nội bộ đội ngũ của chúng tôi. Trong một số trường hợp đặc biệt, chúng tôi có thể cung cấp thông tin của người dùng cho các cơ quan có thẩm quyền.

Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân của người dùng sẽ được bảo mật trong hệ thống của chúng tôi cho đến khi người dùng có yêu cầu hủy bỏ.

Cam kết bảo mật thông tin người dùng

Ban quản trị website chungcuanlandlakeview.com.vn nhận thức được rằng việc bảo mật thông tin cá nhân của người dùng là nghĩa vụ và trách nhiệm của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi cam kết thông tin cá nhân của người dùng sẽ được bảo mật tuyệt đối trên hệ thống website của chúng tôi và chỉ được sử dụng cho các mục đích nêu trên.

Tuy nhiên, trong quá trình truyền tải thông tin qua Internet, chúng tôi không thể đảm bảo vì giới hạn của các công cụ bảo mật.